20/02/2019 Action core

SUBVENCIÓNS DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A continuación facilítanse os enlaces da páxina web da Deputación da Coruña ca convocatoria do programa de subvencións de agricultura, dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2019: 

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/02/13/2019_0000001120.pdf

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/02/13/2019_0000001121.pdf