20/11/2020 Concurso e subasta feiradeza 2021  1

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN A CORUÑA PARA XENOTIPADO

A Deputación da Coruña subvenciona a realización do xenotipado dos 1.000 animais con mellor ICO da provincia da Coruña, aquel gandeiro que conte con animais nese listado poderá realizar a proba por 10 €/animal. O sangrado de estes animais realizarase nos vindeiros días.

De sobras e coñecida a importancia de estas probas para a axuda da mellora xenética na raza, das cales permítense coñecer datos como:

- Filiación cos proxenitores xenotipados

- Determinación dos Xenes Recesivos (BLAD, DUMPS, CVM, Citrulinemia y Mulefoot)

- Determinación dos Haplotipos (HH0, HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HH6, HH7 y HDC)

- Factor Vermello y Vermello Dominante

- Infertilidade

- Polled

- Proteínas (Beta Caseína, Kappa caseína, y Beta-Lactaglobulina)

- Máxima fiabilidade o incorporar a información da propia granxa