QUEN SOMOS

000 vaca inicio

AFRICOR-CORUÑA é unha Asociación Provincial de gandeiros, sen ánimo de lucro, creada en 1.992, para a realización do Control Leiteiro Oficial na provincia da Coruña. Esta entidade aglutina as ganderías interesadas na mellora xenética do gando de Raza Frisona. Para recibir os servizos desta organización é necesario darse de alta como asociado.

AFRICOR-CORUÑA, e unha das catro asociacións, integradas na Federación Frisona Galega (FEFRIGA), entidade encargada da xestión do Libro Xenealóxico da Raza Frisona en Galicia, por delegación da Confederación de Asociacións de Raza Frisona (CONAFE).

O Control Leiteiro, é un programa que permite, a través dos datos recollidos por parte dos controladores, nas visitas mensuais que realizan as ganderías asociadas, participar na mellora xenética da Raza Frisona, e ao mesmo tempo, xerar información válida para a xestión técnico-económica da propia granxa.

Nas visitas as granxas, os técnicos de AFRICOR-CORUÑA, durante o muxido, recollen a produción individual de cada vaca, ademais de extraer unha mostra de leite, para enviar ó Laboratorio Lácteo interprofesional Galego (LIGAL), co obxecto de analizar a súa composición. Os controladores, tamén recompilan, datos reprodutivos, partos, etc.

A información xerada polo Control Leiteiro, serve de soporte para a avaliación xenética dos machos e femias reprodutores da Raza Frisona. Ademais as explotacións inscritas no Control Leiteiro, reciben informes de gran importancia para orientar a selección xenética, alimentación, calidade do leite, sanidade, reprodución, etc, do gando, co obxectivo de mellorar a rendibilidade.

En 2016, AFRICOR-CORUÑA, ten 30 técnicos controladores, e 2 persoas na oficina, que dan servizo a mais de 1.000 ganderías, que contan cun censo de 72.000 vacas reprodutoras, e 120.500 animais inscritos no Libro Xenealóxico.

 

ESTRUTURA 

XUNTA DIRECTIVA

NOME

CARGO

Manuel Antelo Vilariño

Presidente

Andrés Formoso Vázquez

Vicepresidente

Pedro Cambón Fernández

Secretario

Luis Seoane Labandeira

Tesoureiro

Ramón Bodelo Pichel

Vogal

Javier Casás Gómez

Vogal

José Manuel Lado Pérez

Vogal

PERSOAL OFICINA

NOME

APELLIDOS

José Moreira Pardiñas

Director Técnico

José Vázquez Pallas

Director Administrativo

TÉCNICOS DE CAMPO

NOME

POSTO

TELF.

Jose Antelo Vieito

Coordinador

 

Mª Carmen Castro Iglesias

Controladora

 

José Ramón Fernández Suárez

Controlador

 

Pedro Carlos Domínguez Calo

Controlador

 

Víctor Cao Botana

Controlador

 

José Manuel Caamaño Lago

Controlador

 

José Bouzas Lois

Controlador

 

José Manuel González Maroño

Controlador

 

José Ramón Rodríguez Furelos

Coordinador

 

Tino Castelo Vázquez

Controlador

 

Jesús Manuel Rial Grille

Controlador

 

Xusto Mourín Sánchez

Coordinador

 

Ivan Fandiño Díaz

Controlador

 

Lorenzo Lourido Rial

Controlador

 

Pastor Sanjurjo Pérez

Controlador

 

Antonio Castro Silva

Controlador

 

José Eladio Castro Rodríguez

Controlador

 

Antonio Gómez García

Controlador

 

Mónica Casás Gómez

Controladora

 

Aberto Lavandeira Fontecoba

Controlador

 

Francisco José Rego López

Controlador

 

Juan Fco. Rodríguez Vigo

Controlador

 

Juan Antonio Domínguez Calo

Controlador

 

Marcos Costoya Vázquez

Controlador

 

Manuel Senra Oreiro

Controlador

 

Angel Rivadulla Méndez

Controlador

 

Mª Nieves Freire Freire

Controladora

 

Pablo Vázquez Martínez

Controlador

 

José Luis Antelo Grille

Controlador

 

Juan Carlos Suárez Vázquez

Controlador