QUEN SOMOS

000 vaca inicio

AFRICOR-CORUÑA é unha Asociación Provincial de gandeiros, sen ánimo de lucro, creada en 1.992, para a realización do Control Leiteiro Oficial na provincia da Coruña. Esta entidade aglutina as ganderías interesadas na mellora xenética do gando de Raza Frisona. Para recibir os servizos desta organización é necesario darse de alta como asociado.

AFRICOR-CORUÑA, e unha das catro asociacións, integradas na Federación Frisona Galega (FEFRIGA), entidade encargada da xestión do Libro Xenealóxico da Raza Frisona en Galicia, por delegación da Confederación de Asociacións de Raza Frisona (CONAFE).

O Control Leiteiro, é un programa que permite, a través dos datos recollidos por parte dos controladores, nas visitas mensuais que realizan as ganderías asociadas, participar na mellora xenética da Raza Frisona, e ao mesmo tempo, xerar información válida para a xestión técnico-económica da propia granxa.

Nas visitas as granxas, os técnicos de AFRICOR-CORUÑA, durante o muxido, recollen a produción individual de cada vaca, ademais de extraer unha mostra de leite, para enviar ó Laboratorio Lácteo interprofesional Galego (LIGAL), co obxecto de analizar a súa composición. Os controladores, tamén recompilan, datos reprodutivos, partos, etc.

A información xerada polo Control Leiteiro, serve de soporte para a avaliación xenética dos machos e femias reprodutores da Raza Frisona. Ademais as explotacións inscritas no Control Leiteiro, reciben informes de gran importancia para orientar a selección xenética, alimentación, calidade do leite, sanidade, reprodución, etc, do gando, co obxectivo de mellorar a rendibilidade.

En 2020, AFRICOR-CORUÑA, ten 27 técnicos controladores, e 2 persoas na oficina, que dan servizo a mais de 900 ganderías, que contan cun censo de 72.000 vacas reprodutoras, e 120.500 animais inscritos no Libro Xenealóxico.

 

ESTRUTURA 

XUNTA DIRECTIVA

NOME

CARGO

Fernando Suárez Mouro

Presidente

Andrés Formoso Vázquez

Vicepresidente

Ramón Bodelo Pichel

Secretario

Javier Casás Gómez

Tesoureiro

José Manuel Lado Pérez

Vogal

Miguel Pazos Nuñez

Vogal

Adrián Varela Pérez

Vogal

PERSOAL OFICINA

NOME

APELLIDOS

Marcos Costoya Vázquez

Director Técnico

TÉCNICOS DE CAMPO

NOME

POSTO

Jose Antelo Vieito

Coordinador

Mª Carmen Castro Iglesias

Controladora

José Ramón Fernández Suárez

Controlador

Pedro Carlos Domínguez Calo

Controlador

Víctor Cao Botana

Controlador

José Manuel Caamaño Lago

Controlador

José Bouzas Lois

Controlador

José Ramón Rodríguez Furelos

Coordinador

Tino Castelo Vázquez

Controlador

Jesús Manuel Rial Grille

Controlador

Xusto Mourín Sánchez

Coordinador

Ivan Fandiño Díaz

Controlador

Lorenzo Lourido Rial

Controlador

Pastor Sanjurjo Pérez

Controlador

Antonio Castro Silva

Controlador

José Eladio Castro Rodríguez

Controlador

Antonio Gómez García

Controlador

Mónica Casás Gómez

Controladora

Juan Fco. Rodríguez Vigo

Controlador

Juan Antonio Domínguez Calo

Controlador

Álvaro Costoya Valiño

Controlador

Manuel Senra Oreiro

Controlador

Mª Nieves Freire Freire

Controladora

Pablo Vázquez Martínez

Controlador

José Luis Antelo Grille

Controlador

Juan Carlos Suárez Vázquez

Controlador