24/08/2023 Iii poxa de gando fris%c3%93n  9

MEMORIA 2022

Hoxe foi publicada a memoria de actividades de Africor-Coruña, correspondente a 2022.

Esta publicación, será entregada polo controlador, aos socios, no mes de Setembro.

MEMORIA 2022